Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają na szkolenie w dniu 9 kwietnia w godz. 10.00 -14.00, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. Szkolenie adresowane jest do lokalnych animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury, świetlic i bibliotek oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu zambrowskiego.
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości realizacji warsztatów oraz grantów w ramach następujących przedsięwzięć:
1) Podlaski Pomost Kultury.
2) Pomost dla Niepodległej.
3) VIII Ogólnopolska Giełda Projektów.
4) Digitalizacja.
Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu !