Wzorem lat ubiegłych Gmina Szumowo uruchomiła punkt pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej za rok 2018 dla rolników posiadających do 15 ha gruntów ornych.
Pomoc w wypełnianiu wniosków prowadzona jest w budynku Urzędu Gminy Szumowo,  pok. nr 12 (sala ślubów).
Telefon do kontaktu 86 476 80 11 lub 86 476 80 12