Podpisanie umowy z wykonawcąWiększość wiejskich remiz OSP oraz świetlic na terenie Gminy Szumowo w zależności od zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w ostatnim czasie zostały przebudowywane, remontowane i wyposażane. Z pewnością mieszkańców wsi Zaręby Jartuzy cieszy fakt, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z wykonawcą zadania, właścicielem firmy remontowo – budowlanej z Paproci Małej Panem Arturem Urbanikiem na rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w ich w miejscowości.
Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę o dwa dodatkowe skrzydła. Całość zadania opiewa na kwotę 487 011, 70 zł. Termin zakończenie prac budowlanych wyznaczono na 31.10.2018 r.
W ramach przygotowań do tej inwestycji został uregulowany stan prawny gruntów oraz splantowany i wyrównany teren przyległy bezpośrednio do remizy.
Warto dodać, że zaplanowane całe zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w dwóch etapach. Pierwszy etap zakłada przebudowę i modernizację istniejącego budynku, natomiast w roku następnym planowane jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz przeniesienie istniejącego placu zabaw.