zdjęcie drogi   W dniu wczorajszym na terenie naszej gminy został zakończony pierwszy etap napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych po okresie zimowym. 
   Wykonawcą prac jest przedsiębiorstwo „Budomost” Sp. z.o.o. „Zaścianki, 15-522 Białystok, które ceną 66,42 zł brutto za m2 wygrało przetarg na wykonanie w/w robót. Łączna powierzchnia ubytków oraz przełomów które zostały poddane naprawie to ponad 500 m2.
   Jest to dość znaczna ilość w porównaniu do lat ubiegłych na co w dużym stopniu wpływ miały bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w okresie od lutego do końca marca tego roku. Łączny koszt tych prac wyniósł 33.210 zł. Drugi etap prac remontowych w tym zakresie planowany jest na koniec czerwca bieżącego roku. Powstałe w tym okresie ubytki będziemy starać się usuwać na bieżąco w ramach posiadanych środków.
   Mieszkańcy naszej gminy mają nadzieje, że również drogi powiatowe zostaną jak najszybciej naprawione co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów.