Pismo dotyczy informacji, że zgodnie z wymogami dla inwestycji konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych dla trudnych terenów w miejscach newralgicznych na trasie projektowanego gazociągu.
W związku z powyższym w okresie od 17 kwietnia do 25 maja 2018 roku przeprowadzone będą badania, a w trakcie czynności możliwe jest wejście na teren nieruchomości/działek prywatnych w zakresie niezbędnym dla wykonania badań geologiczych wymaganych do sporządzenia włąściwej dokumentacji.

Pismo do zapoznania