Uczennica klasy trzeciej gimnazjum Szkoły Podstawowej w Szumowie Kinga Szymańska zajęła I miejsce w prestiżowym konkursie wiedzy o prawie w kategorii wygaszanych klas gimnazjalnych organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych (KRRP). Finał konkursu odbył się w dn. 16.05.18 w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie i został zrealizowany w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zakres wymagań obejmował zagadnienia z wielu dziedzin prawa, a także znajomość dokumentów takich jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej czy Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przygotowanie się do konkursu wymagało od wszystkich uczestników dużej determinacji i nakładu pracy. Nasza gimnazjalistka wykazała się nie tylko wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa, ale także elokwencją niezbędną do jej zaprezentowania przed komisją konkursową w której skład wchodzili prawnicy z KRRP. Dla laureatów konkursu zostały przewidziane nagrody pieniężne, jednak prawdziwą gratką dla „młodych prawników” okazał się niespodziewany udział w wydaniu przez Sąd Najwyższy wyroku uniewinniającego w głośnej sprawie Tomasza Komendy, który niesłusznie spędził we więzieniu 18 lat.
Akademia – Konkurs wiedzy o prawie składa się z trzech etapów. Do pierwszego etapu - szkolnego przystąpiło 793 uczniów z klas podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski.
Kinga została wytypowana na reprezentantkę województwa podlaskiego podczas etapu okręgowego przeprowadzonego 25 kwietnia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. W etapie okręgowym w kategorii wygaszanych klas gimnazjalnych wziął także udział Aleksander Komor, który może poszczycić się uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej konkursu. W Białymstoku reprezentowali nas również przedstawiciele klas podstawowych: Bartosz Bagiński i Amelia Komor.
Była to już trzecia edycja Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie. Warto przypomnieć, że jego pierwsza edycja również zakończyła się dla nas sukcesem. W roku 2016 po zakwalifikowaniu się do etapu centralnego, uczennica Zespołu Szkół w Szumowie - Patrycja Godlewska otrzymała wyróżnienie. Uczniowie naszej szkoły co roku chętnie biorą udział w tym konkursie i poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawa, która często okazuje się niezbędna do funkcjonowania w dorosłym życiu.