Z radością i dumą informujemy, że wśród laureatów tegorocznej VI edycji Wojewódzkiego konkursu twórczości dzieci i młodzieży „Podlasie - mnie ta ziemia od innych droższa … . Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych” są uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szumowie. Cele tego przedsięwzięcia, w którym wzięło udział ogółem 568 uczestników, to m.in.: promocja województwa podlaskiego, kształtowanie patriotyzmu lokalnego, zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu, popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów przez stosowanie różnych technik i form plastycznych, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół. W eliminacjach wojewódzkich zwyciężyło troje uczniów z naszej szkoły.

Są to:
ALEKSANDER KOMOR – I miejsce za pracę „Podlaska gwiazda kolędnicza” w kategorii uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II – III gimnazjum - forma przestrzenna
JULIA KUREK - II miejsce za pracę „Podlaska chata pod strzechą” w kategorii uczniowie klas I-III szkół podstawowych - forma przestrzenna
AMELIA KOMOR – III miejsce za pracę „Palma Wielkanocna” w kategorii uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II – III gimnazjum - forma przestrzenna
15 maja uczestniczyli oni w uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się w Białymstoku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Z zainteresowaniem obejrzeli film promujący nasz region, występy chóru i zespołów tanecznych. Nagrodzone prace można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w czasie trwania finału konkursu w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego.
Laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy, że tak wspaniale reprezentowali nas w środowisku pozaszkolnym.


Lucyna Selerowska, nauczyciel bibliotekarz