widok koparkiWniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” został złożony do  ARiMR  dnia 24 pażdziernika 2017 r. który został pozytywnie rozpatrzony.
Dnia 27 lutego 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Gminną Spółką Wodną Szumowo na dofinansowanie zakupu koparko – ładowarki wraz z osprzętem.
Całkowita wartość operacji polegającej na zakupie fabrycznie nowej koparko-ładowarki wynosi 442 800 ,00 zł brutto, przy czym dofinansowanie stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych (ceny netto czyli 288 000,00 zł). W dniu 30 maja została dostarczona koparko – ładowarka marki JCB.
Nowy sprzęt będzie służył do utrzymania sprawności urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Szumowo. GSW  Szumowo obejmuje swoją działalnością konserwację drenowania na obszarze 5554, 85 ha oraz 942,6 ha zmelirowanych rowami. Długość rowów do konserwacji gruntownej na terenie GSW Szumowo wynosi 208,599 km. W przeciągu roku na terenie spółki występuje około 70 awarii sieci drenarskiej. W związku z tym, potrzeby związane z utrzymaniem sprawności, bardzo już wyeksploatowanych systemów melioracyjnych, z roku na rok stają się coraz pilniejsze i wymagają coraz większych nakładów finansowych, dlatego sami rolnicy nie są w stanie im sprostać. Nowa koparko-ładowarka skróci czas oczekiwania na usuwanie zgłoszonych awarii przez rolników oraz pomniejszy koszt prac, a przez to zwiększy się ilość czyszczonych mb rowów na rok. Rowy oczyszczone koparką to zdecydowanie lepszy efekt na dłużej.