plakat     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie włączył się po raz kolejny w realizację kampanii społecznej o charakterze edukacyjno-profilaktycznym przygotowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie pt. „Mam czas rozmawiać”. Kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat chorób przenoszonych drogą płciową oraz konieczności testowania w kierunku HIV.


      Główne cele kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS, w jej odsłonie na 2018 rok, to:
- upowszechnienie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży;
- zachęcanie do wykonania badań w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich,
- promowanie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu rodziny, w tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową.
Więcej informacji na stronie https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/