Uprzejmie informuję, że przebieg warunków pogodowych w okresie tegorocznej wegetacji, wysokie temperatury i okresowe braki opadów deszczu nie sprzyjają rozwojowi produkcji polowej
upraw rolniczych. Skutki suszy są już widoczne w uprawie zbóż, truskawek, krzewów i drzew sadowniczych oraz na trwałych użytkach zielonych. W wyniku wystąpienia suszy prognozuje się
znaczne spadki plonowania roślin.

    IUNG w Puławach na podstawie prowadzonego monitoringu potwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze całego kraju. W związku z tym rolnicy z naszego województwa mają problemy 
z bieżącym zabezpieczeniem pasz dla utrzymywanych zwierząt i ich zabezpieczeniem do zimowego okresu żywieniowego. Zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie są optymistyczne i mogą przyczynić się do dalszego jej pogłębiania. W tej sytuacji trwałe użytki zielone będące w posiadaniu Parku Narodowego powinny być udostępnione producentom bydła, koni i owiec.
    W związku z tak trudną sytuacją paszową w wielu gospodarstwach, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc i wyrażenie zgody rolnikom, którzy utrzymują zwierzęta i mają problemy z zapewnieniem pasz dla zwierząt na ich koszenie lub ewentualne wypasanie.
    Proszę o podanie Wojewodzie Podlaskiemu powierzchni użytków zielonych, które mogą być
udostępnione rolnikom.


WICEWOJEWODA PODLASKI
Jan Zabielski