Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 1.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2018 r.

Od 1 sierpnia 2018 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

nastąpi do 31 października 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.

nastąpi do 30 listopada 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.

nastąpi do 31 grudnia 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

nastąpi do 31 stycznia 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

nastąpi do 28 lutego 2019 r.

 

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2018 r.

Od 1 sierpnia 2018 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

nastąpi do 30 listopada 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2018 r. do 31 października 2018 r.

nastąpi do 31 grudnia 2018 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

nastąpi do 28 lutego 2019 r.

 

Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:
• PUE ZUS,
• Emp@tia empatia.mpips.gov.pl,
• ePUAP oraz
• wybranych systemów bankowych.