Wzmożony ruch samochodów ciężarowych przejeżdżających przez centrum Szumowa po oddaniu do użytku niedawno przebudowanej trasy S8 spowodował doszczętne zniszczenie skrzyżowania ulicy Cmentarnej z ulicą 1 Maja.


Wychodząc naprzeciw zgłaszanego przez mieszkańców problemu pogarszającego się stanu jezdni oraz związane z tym utrudnienia w ruchu, Gmina Szumowo wielokrotnie podejmowała się jej naprawy. Niestety takie „doraźne łatanie dziur”  były niewystarczające i nieskuteczne. Na zorganizowanym spotkaniu poświęconemu tej sprawie,  w którym uczestniczyli: Starosta Zambrowski, Wójt Gminy Szumowo oraz właściciel Zakładu Produkcji Kruszyw Rypińscy Sp. j. ustalono, że tylko gruntowna przebudowa tego skrzyżowania zagwarantuje  w pełni zadowalający stan tego odcinka drogi.  Efektem spotkania było zawiązanie porozumienia wskazującego, iż część drogi o łącznej powierzchni 332,30 m² w obrębie ulic Cmentarnej oraz  1 Maja zostanie wyremontowana dzięki środkom finansowym  Zakładu Produkcyjnego Kruszyw Rupińscy Sp. j. Inwestycję remontową dotyczącą  ulicy 1 Maja o łącznej powierzchni 490 m² realizuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie, natomiast odcinek skrzyżowania ulicy Cmentarnej  do bramy Cmentarza  - Gmina Szumowo.


Dzięki temu porozumieniu już od tygodnia trwają prace budowlane polegające na zerwaniu zniszczonej nawierzchni warstwy asfaltu, wykonaniu nowej podbudowy i warstw konstrukcyjnych jezdni oraz utwardzeniu i wylaniu nakładki asfaltowej.


Gruntowna przebudowa tego skrzyżowania przyczyni się nie tylko do jakości i bezpieczeństwa jego użytkowania ale  i do poprawy estetyki centrum Szumowa.
W celu wyeliminowania całkowitego ruchu samochodów ciężarowych z centrum Szumowa przygotowany jest projekt oraz trwają rozmowy i uzgodnienia Wójta Gminy Szumowo z lokalnymi przedsiębiorcami w sprawie budowy drogi – łącznika między ul. Cmentarną a wiaduktem na drogę S8.