podpisanie umowyW środę, 4 lipca 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz Bogdan Dyjuk, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman oraz skarbnik Gminy- Halina Dmochowska, podpisali umowę na realizację projektu ,,Aktywnie i zdrowo - urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Paproć Duża” w ramach dotacji  z ,,Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego”.
,,Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” samorząd województwa realizuje po raz pierwszy. Skierowany jest on do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania  jednego projektu to maksymalnie 10 tys. zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji ) pokrywa gmina. Do Programu zgłosiło się 70 gmin w tym Gmina Szumowo, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach w/w programu. Inicjatorkami wniosku  były w głównej mierze mieszkanki wsi Paproć Duża, które przy wsparciu merytorycznym  Urzędu Gminy w Szumowie szczegółowo opracowały wniosek, wskazując na konieczność rozwoju infrastruktury lokalnej oraz poprawy standardu i jakości życia mieszkańców.

Realizacja projektu Gminy Szumowo ,,Aktywnie i zdrowo - urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Paproć Duża” ma za zadanie promować jakość życia, aktywizację  i integrację  mieszkańców jak również poprawę estetyki miejscowości. Zadaniem projektu jest również przyczynienie się do pożytecznego i  aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju ogólnoruchowego mieszkańców oraz doposażenie istniejącej infrastruktury społecznej, którą jest świetlica wiejska i plac zabaw.  Przewiduje  się zagospodarowanie przestrzeni publicznej siłownią plenerową, zewnętrzną, wyposażoną w dwa urządzenia siłowe fitness oraz altanę obok budynku świetlicy wiejskiej. Natomiast wewnątrz budynku przewiduję się siłownię składająca się z urządzeń fitness takich jak:  zestaw do ćwiczeń z ławką, atlas tytan, orbitrek trenażer i bieżnia elektryczna. Nowe urządzenia sprawnościowe mają szansę stać się  miejscem aktywności fizycznej  dla dzieci, rodzin oraz osób starszych. Bliskość urządzeń plenerowych z pewnością zachęci i zmotywuje osoby  w różnym wieku do przejścia na zdrowszy tryb życia.
Zakup wyposażenia  do siłowni wewnętrznej i zewnętrznej w miejscowości Paproć Duża, pozwoli na zaspokojenie  potrzeb sołectw poprzez upowszechnienie  odpoczynku i rekreacji  wśród mieszkańców Paproci Dużej, jak również Paproci Małej i Łętownicy oraz mieszkańców pobliskich miejscowości.