20 tysięcy złotych dotacji celowej przyznała Rada Gminy Szumowo na sfinansowanie prac konserwatorskich zabytkowej, drewnianej synagogi – obecnie domu parafialnego przy Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie.

W celu realizacji postanowień uchwały podjętej przez Radę Gminy Szumowo, w dniu 13 lipca 2018r.  Wójt Gminy Szumowo – Jarosław Cukierman  oraz Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie– ks. kan. dr Sławomir Grodecki  przy kontrasygnacie Haliny Dmochowskiej – Skarbnika Gminy Szumowo, podpisali umowę  na udzielenie dotacji. Wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł zostanie przekazane na remont i przebudowę plebanii.

 

Prace remontowe będą obejmowały rozbiórkę, przebudowę lub wzmocnienie starych elementów budynku. Pierwszym etapem prac będzie min. podparcie podwalin stropowych, wymiana ściany zewnętrznej oraz dwóch okien. Następnie wymiana pułapu i oczyszczenie belek stropowych. Kolejnym etapem będzie, pokrycie dachu blachą, wymianę rynien i rur spustowych, docieplenie stropu na strychu oraz budowa nowego komina.

W związku z niezaprzeczalnymi walorami artystycznymi budynku, planuje się udostępnić ten obiekt zwiedzającym. Dom parafialny, znajdujący się w centrum miejscowości, będzie służyć mieszkańcom wsi oraz turystom promując jednocześnie dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu. W utworzonej w budynku sali spotkań, umieszczone będą zbiory parafii i gminy związane z historią i kulturą regionu o funkcji dydaktyczno- ekspozycyjnej. Obiekt ma również niewymierną wartość historyczną kształtującą tożsamość mieszkańców, bowiem na terenie jego posesji umieszczono kamienie upamiętniające miejsce zbrodni księży.

Drewniana synagoga, którą szczyci się Szumowo, pochodzi z około 1933r. Bożnica zbudowana została przez cieślę Jana Wojsa ze wsi Duchny Młode. W 1942r. śniadowscy Żydzi zostali przez Niemców wymordowani. Synagogę przekształcono w magazyn zbożowy. Po wojnie w 1946 r. śniadowska gmina jomidia do spraw opuszczonego mienia sprzedała bożnicę szumowskiemu proboszczowi księdzu Eugeniuszowi Grodzkiemu i tym sposobem budowla trafiła na nowe miejsce w Szumowie. Dzisiaj, zachowana w dobrym stanie, pełni rolę domu parafialnego. 11 XII 1987 roku budynek został wpisany do katalogu zabytków. Bożnica szumowska jest jedyną drewnianą z tych, które ocalały – a właśnie z drewnianych synagog słynęły te strony.