Logo Fundusz UE

 

Dzięki pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Gmina Szumowo realizuje zadanie pod nazwą „Podniesienie jakości opieki i kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo poprzez budowę Gminnego  Przedszkola w Szumowie”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0029/17-00 z dnia 15 listopada 2017 roku.

W ramach zadania powstaje w pełni wyposażony (dostosowany dla osób niepełnosprawnych) nowy budynek Przedszkola w Szumowie o powierzchni 1102,59 m2 wraz z infrastrukturą techniczną, placem zabaw dla dzieci, utwardzoną nawierzchnią na zewnątrz, drogami dojazdowymi i ogrodzeniem.

Całkowita wartość zadania  brutto 3 276 213,03 zł. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  1 249 966,67 zł.

Celem projektu jest zapewnienie jakości kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo. Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej jest niezbędne do poprawy jakości kształcenia, polepszenia dostępu do edukacji, wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców regionu a także polepszenia dostępu do edukacji w Województwie Podlaskim.  

W ramach projektu - utworzonych zostanie 25 miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Szumowo; - dostosowana zostanie infrastruktura przedszkolna do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz przygotowanie zaplecza socjalno bytowego dla dzieci i nauczycieli; -przedszkole zostanie dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakończenie zadania planowane jest na koniec  lipca 2018 roku.