Urząd Gminy Szumowo informuje,  że w roku 2018, wnioski będą przyjmowane w terminach:


•    od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

 

Producent rolny musi być posiadaczem lub  dzierżawcą gospodarstwa rolnego.  

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
•    1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji pod nr tel. 864768011 wewnętrzny 26 lub osobiście w Urzędzie Gminy Szumowo pokój nr  4.

W załączniku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

  wniosek