W związku z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomieniu od 14 września 2018 r. naborów wniosków o udzielenie pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów rolnych, u których szkody powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70 % danej uprawy, w celu usprawnienia dotychczasowej obsługi rolników uprzejmie proszę o :

1. Przekazywanie rolnikom ksero 1 egzemplarza tych protokołów, w których zostały wykazane szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70 % danej uprawy (wg. załącznika nr 1 protokołu) a komisje gminne nie przekazały jeszcze ich do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ksero protokołu powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Przed kserowaniem proszę sprawdzić kompletność protokołu. Natomiast 2 oryginalne egzemplarze proszę tak jak dotychczas przekazać do PUW z krótką adnotacją na 1 egz. o fakcie przekazania ksero dla rolnika. Treść adnotacji : Przekazano 1 egz. ksero protokołu dnia………

2. Wszystkie przekazane dotychczas, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego protokoły, w których w załączniku nr 1 wykazano uprawy objęte stratą o wartości co najmniej 70 % danej uprawy zostaną w pierwszej kolejności wyselekcjonowane w PUW, sprawdzone i do 14.09.2018 r. przekazane rolnikom pocztą.

3. Pozostałe protokoły tj. w których wg załącznika nr 1 szkody powstałe na powierzchni uprawy objęły mniej niż 70 % danej uprawy w trybie pilnym proszę przekazywać do PUW na dotychczasowych zasadach.

Podjęte działania usprawnią proces związany ze złożeniem do ARiMR w pierwszej kolejności wniosków o udzielenie pomocy dla rolników u których w gospodarstwach stwierdzono w powierzchniach upraw szkody co najmniej 70 % danej uprawy.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Mirosława Jaroszewicz - Łojewska

Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska