zdjęcie pozyskanego wyposażenia dla OSPPięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szumowo otrzymało odzież ochroną i specjalną dla strażaków ochotników. Zakupy sfinansowane były ze środków z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 10 tysięcy złotych, pozostała część środków pieniężnych pochodziła z budżetu Gminy Szumowo. Łączna kwota zakupu wyniosła 23 868,00 zł.

Zostały doposażone jednostki OSP , które nie posiadały na wyposażeniu odpowiedniej odzieży ochronnej dla strażaków ochotników. Są to jednostki OSP: Pęchratka Polska, Srebrna, Łętownica, Paproć Duża i Srebrny Borek. Zakupiono dla nich: ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne i kominiarki strażackie.

Iwona Jastrzębska