Dzięki pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Gmina Szumowo realizowała w dniach 25 kwietnia 2017 – 26 lipca 2018 roku zadanie pod nazwą „Podniesienie jakości opieki i kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo poprzez budowę Gminnego Przedszkola w Szumowie”

Konkurs ogłoszony był przez Lokalną Grupę Działania Brama na Podlasie.
Wniosek Gmina Szumowo składała w dniu 1 marca 2017 r.
Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 4 października 2017 r. kiedy to Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 3 projekty w tym ten zgłoszony przez Gminę Szumowo.

Dnia 15 listopada 2017 roku została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0029/17-00 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Szumowo o dofinansowanie przez Unię Europejską zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość robót brutto 3 276 213,03 zł.
Dotacja z Unii Europejskiej wyniosła 1 249 966,67 zł.

W ramach zadania powstał w pełni wyposażony nowy budynek Przedszkola w Szumowie o powierzchni 1102,59 m2 wraz z infrastrukturą techniczną, placem zabaw dla dzieci, utwardzoną nawierzchnią na zewnątrz, drogami dojazdowymi i ogrodzeniem.

Celem projektu jest zapewnienie jakości kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo. Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej jest niezbędne do poprawy jakości kształcenia, polepszenia dostępu do edukacji, wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców regionu a także polepszenia dostępu do edukacji w Województwie Podlaskim.

W ramach projektu powstał:
- nowo budynek który zapewni 140 miejsc edukacji przedszkolnej;
- zapewnione są miejsca na pobyt dla 3 latków i 4-latków;
- 6 sal lekcyjnych dla dzieci w tym oddzielna sala dla trzylatków;
- zapewniona jest wspólna stołówka dla dzieci z przedszkola i młodzieży szkolnej;
- przedszkole zostanie dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.