Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży, Wydział I Cywilny z Oświadczenia Wójta Gminy Szumowo w sprawie Biblioteki Powiatowej w Szumowie usunąłem zdanie.
„Spotkanie takie nie odbyło się gdyż Pan Starosta Robert Maciej Rosiak przebywał na urlopie”.

Pozostałe stwierdzenia mimo wniosku skarżącego w w/w oświadczeniu min. o lekceważącym podejściu Zarządu Powiatu do wykonywania swoich zadań utrzymał w mocy.
Natomiast wniosek Pana Roberta Macieja Rosiaka o zakazie rozpowszechniania przez Jarosława Cukiermana informacji o rzekomym zaniedbywaniu obowiązków służbowych przypisanych Staroście Zambrowskiemu, który to funkcję pełni obecnie kandydat na Wójta Gminy Szumowo oddalił jako bezzasadny.

Jarosław Cukierman