W nawiązaniu do wystąpienia Pana Roberta Rosiaka z dnia 17 października 2018 oświadczam, że w konferencji prasowej padło wiele nieprawdziwych stwierdzeń.
Zadziwiającym jest fakt, że Pan Starosta Robert Rosiak nie miał czasu od kwietnia tego roku przybyć, mimo kilkakrotnych zaproszeń, na rozmowy z Wójtem Gminy Szumowo w/s wypracowania warunków dalszego funkcjonowania biblioteki powiatowej w Szumowie.
Natomiast znalazł czas na zorganizowanej konferencji prasowej. To Pan Robert Rosiak odrzucił propozycję złożoną przez Wójta Gminy Szumowo i nie miał czasu na spotkanie, pomimo wielokrotnych zaproszeń.
Pan Starosta Robert Rosiak nie wspomniał, że w wyroku I i II instancji nie uwzględniono jego wniosku, aby Wójt Gminy zamieścił sprostowanie i przeprosiny, że Pan Starosta zaniedbuje swoje obowiązki.
„Wnioskodawca – Robert Maciej Rosiak złożył wniosek w trybie wyborczym o:

Zakazanie Jarosławowi Cukiermanowi rozpowszechniania informacji o rzekomym zaniedbywaniu obowiązków służbowych przypisanych Staroście zambrowskiemu, którą to funkcje pełni obecnie wnioskodawca, kandydując na Wójta Gminy Szumowo”

Wójt Gminy Szumowo oświadcza, że bibliotekę gminną i powiatową przenosi się ze względu na planowany remont budynku.
Żaden z uczestników happeningu z dnia 17.10.2018 r. nie zauważył, że pleśń na ścianie w tym budynku sięga 1 metra. Remont jest niezbędny, gdyż koszty elektrycznego ogrzewania sięgają około 4 tys. zł miesięcznie, a budynek po byłym przedszkolu stoi pusty, który tez należy ogrzać aby nie uległ zniszczeniu.
Oświadczam również, że wypowiadająca się podczas konferencji Pani Teresa Orłowska dołączyła do tzw. petycji listy z podwójnymi podpisami, co może świadczyć o jej intencjach. Zapewne pozostali znajdujący się na tej liście mieszkańcy uczynili to bezwiednie, natomiast w/w Pani zrobiła to z premedytacją. Stąd też ta jej frustracja, jeśli chodzi o sprawy sądowe.
W załączeniu artykułu kopia list.
Należy przypomnieć, że w budynku, do którego planowane jest przeniesienie, biblioteka mieściła się w ubiegłych latach. Funkcjonowanie biblioteki w budynku po przedszkolu może potrwać około dwóch lat, gdyż na taki okres planowany jest generalny remont budynku biblioteki.
W budynku po byłym przedszkolu, po opuszczeniu go przez bibliotekę publiczną, planowane jest wykonanie kilku mieszkań socjalnych.
Oświadczenie Wójta dotyczące budowy drogi Srebrna – Ostrożne była rzeczywiście wypowiedzią niefortunną. Pan Robert Rosiak jest odpowiedzialny za opieszałość w wydawaniu decyzji o odszkodowanie za grunty zajęte pod tę drogę. Pierwsza wycena opiewała na kwotę 4 zł za 1m2, obecna zaś, po mojej interwencji u Wojewody, wynosi od 9 zł do 12 zł.
Moim zdaniem była to nieudolność lub destrukcyjne działanie, nakierowanie na to, żeby Wójt „walczył” z niezadowolonymi rolnikami. Należy dodać, że mimo nakazu Wojewody, aby sprawa została załatwiona do końca sierpnia, wyciągnięcia konsekwencji służbowych i wprowadzeniu programu naprawczego w Starostwie. Do dnia dzisiejszego nie wszystkie decyzje są przez Pana Starostę wydane.
Wczorajsza konferencja prasowa była zapewne elementem kampanii wyborczej kandydata na Wójta Pana Roberta Rosiaka.
Zamieszczenie pod petycją list, podpisanych co najmniej dwukrotnie przez niektórych mieszkańców gminy Szumowo, min. przez wypowiadającą się Panią Teresę Orłowską, świadczy jasno o intencjach i „prawdomówności” występujących na tej konferencji.

W/w oświadczenie jest tylko i wyłącznie oświadczeniem pełniącego obecnie funkcję Wójta Gminy Szumowo.

W załączeniu:

1. odmowa Starosty podpisania porozumienia
2. kopia zdublowanych podpisów z listy
3. propozycja odkupienia woluminów

 Pismo EK.4041.1.2018

 

Pismo AG.031.6.2018

Pismo AG.031.6.2018

 skan listy

skan listy

Poniżej zdjęcia z biblioteki