zdjęcie z otawrciaNowo wybudowane Gminne Przedszkole w Szumowie funkcjonuje od 1 września. Dzieciaczki od początku roku szkolnego powoli przyzwyczajały się i zapoznawały z nowymi salami, placem zabaw, stołówką i nowym wyposażeniem.

Aby zapewnić czas na spokoje zaklimatyzowanie się dzieci i nauczycieli w nowej placówce dopiero wczoraj odbyło się uroczyste jego otwarcie. W uroczystości otwarcia uczestniczyli zaproszeni goście m.in. posłanka na Sejm RP Pani Bernadeta Krynicka, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski, starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Pani Danuta Radwańska, Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman, ks. kan. Sławomir Grodecki, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Szumowie, radni, sołtysi, rodzice, pracownicy Urzędu Gminy i Szkoły oraz najważniejsi goście tej uroczystości - przedszkolaki.

Otwarcie dokonane było poprzez symboliczne przecięcie wstęgi i oraz poświęcenie budynku przez ks. kan. Sławomira Grodeckiego.
Odbyły się przemowy i podziękowania, padło wiele miłych słów i gratulacji tak pięknego i nowoczesnego obiektu.
Następnie podopieczni przedszkola zaprezentowali krótką część artystyczną, która została nagrodzona gromkimi brawami.

Budowa tej długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Całość przedsięwzięcia opiewalo na kwotę ponad 3,2 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł pochodziło z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą inwestycji była firma MEROX Rokicki, Mężyński S.C.

Przedszkole funkcjonuje już od 1 września i posiada pięć oddziałów, do których uczęszcza ponad 100 dzieci, stołówkę oraz nowocześnie wyposażoną kuchnię gdzie codziennie wydawanych jest ok. 360 obiadów (ze stołówki korzystają również dzieci ze Szkoły Podstawowej). Sale wykonane są nowocześnie i kolorowo, dzięki czemu dzieci mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo. Podczas budowy budynku pomyślano także o nowoczesnym placu zabaw, na który wychodzi się bezpośrednio z sali Wykonano także ciąg pieszo-jezdny i parking z nowymi miejscami postojowymi.
W swojej przemowie Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman oświadczył, że decyzja o budowie przedszkola wymagała dużej odwagi, lecz chęć zapewnienie dzieciom godnego miejsca do nauki i dobrych warunków pracy dla personelu była warta każdego ryzyka.

Nowe przedszkole daje szanse dzieciom z Gminy Szumowo na pewny i bezpieczny początek edukacji.