pani z koła gospodyń wiejskichW dniu 17 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej.
Konkurs zorganizował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich przy współpracy z Koordynatorem tegorocznej edycji Prosperita Sp. z o. o. – Spółka Podlaskiej Izby Rolniczej, którą reprezentuje prezes Joanna Raś. 
Olimpiada Aktywności Wiejskiej podczas przyznawania nagród brała pod uwagę trzy kategorie:
- działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy,
- działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy,
- działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.
Łączna pula nagród w konkursie wyniosła 14 400 zł. Nagrody specjalne, w każdej z kategorii ufundowała Podlaska Izba Rolnicza. 
Do konkursu zgłosiły się Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Jednostki OSP, Kluby Seniorów, zespoły ludowe, grupy nieformalne, fundacje, a także osoby będące liderami środowisk wiejskich. 
Z naszej Gminy wzięło udział sześć Kół Gospodyń Wiejskich były to „Sreberka” ze Srebrnej, ,,Paprotki’’ z Paproci Dużej, ,,Boróweczki’’  ze Srebrnego Borku, „Żabcie” z Żabikowa Rządowego, KGW Łętownica i KGW Pęchratka Polska oraz OSP w Srebrnym Borku.
W Kategoria I-działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy- miejsce trzecie zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich ,,Sreberka’’ ze Srebrnej za inicjatywę pt. „ Kultywowanie tradycji regionalnych i integracja pokoleniowa mieszkańców wsi’’, natomiast wyróżnienie w tej kategorii zdobyła OSP w Srebrnym Borku za projekt pt. „Gramy dla niepodległej’’ – mecz strażacy kontra Boróweczki. W kategorii II-działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy- niestety nie udało się zdobyć żadnego miejsca, ale w kategorii III działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa - KGW ,,Paprotki’’ zdobyły wyróżnienie za inicjatywę pt. „Międzypokoleniowy bal z lat 80-tych”. 
Olimpiada Aktywności Wiejskiej ma na celu pobudzanie aktywności mieszkańców wsi oraz ich angażowanie do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, dlatego też Paniom z KGW oraz Ochotniczej Straży Pożarnej gratulujemy i życzymy więcej pomysłów i większej chęci do działania, aby V Olimpiada była również pomyślna i pełna nagród.