zdjęcie sprzętuW dniu wczorajszym, 5 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Szumowo odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa, zakupionych w ramach realizacji zadania „Współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” w zakresie „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Łączna kwota zakupionego sprzętu wyniosła 62 987,88 zł z czego dofinansowanie wynosiło 62 358,00 zł (99%), natomiast 629,88 zł (1%) pochodziło ze środków Gminy.
Zakupiono i przekazano następujący sprzęt:

OSP Szumowo:

 • Defibrylator
 • Latarki akumulatorowe
 • Bosak dielektryczny

OSP Ostrożne:

 • Bosak dielektryczny
 • Piła ratownicza do szyb klejonych
 • Nóż do pasów bezpieczeństwa
 • Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera
 • Osłona zabezpieczającego poszkodowanego
 • Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów
 • Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków

OSP Paproć Duża:

 • Agregat prądotwórczy
 • Sprzęt do oznakowania terenu akcji

OSP Srebrny Borek:

 • Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami
 • Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych
 • Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m

Przekazania dokonał Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman wraz z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie bryg. Maciejem Krajewskim. W uroczystości wzięli udział także: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie Marek Adam Komorowski, Komendant Gminny OSP Waldemar Jankowski, Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej asp. sztab. Marek Chmielewski, Prezes OSP w Ostrożnem Andrzej Dębek, Naczelnik OSP w Ostrożnem Ireneusz Dębek, Naczelnik OSP w Szumowie Krzysztof Radziejewski, Prezes OSP w Paproci Dużej Andrzej Pskiet, Naczelnik OSP w Paproci Dużej Henryk Olszewski oraz Prezes OSP w Srebrnym Borku Zbigniew Sadłowski wraz z naczelnikiem OSP w Srebrnym Borku Jarosławem Kornetem.

Zakup urządzeń i wyposażenia pozwoli na dalsze wykonywanie przez OSP z terenu gminy Szumowo swoich zadań, które w przypadku braku zakupu mogłyby zostać ograniczone. Zakup pozwoli również na rozszerzenie zakresu działań już częściowo wykonywanych i zwiększenie ich częstotliwości jak i ilości. Zakupiony sprzęt zapewni podjęcie skuteczniejszych działań podczas wypadków drogowych, których na terenie gminy Szumowo zwłaszcza w okresie sezonu letniego jest bardzo dużo.

Przygotowała: Iwona Jastrzębska

Fotorelacja