grafika pojemniki dla śmieciJAKIE CENY ,,ZA ŚMIECI’’

W dniu 11.12.2018r. odbyło się spotkanie Radnych Gminy Szumowo i posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Szumowo.
Komisje obradowały nad projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Tematy spotkania zdominował jednak temat podwyżki opłat za odpady komunalne (śmieci). Oferta firmy zbierającej odpady na terenie Gminy Szumowo była o około 30% wyższa niż w roku ubiegłym.
Uwzględniając do tego 7% prowizji dla sołtysów za przyjmowanie opłat oraz obsługę administracyjną opłaty powinny wzrosnąć o 50%.

 

 

Dotychczasowa Stawka

Po podwyżce

Selekcja

Zmieszane

Selekcja

Zmieszane

Gosp. 1 os

15

27

22

40

Gosp 2 i więcej os.

30

50

45

75

 

W perspektywie tak drastycznych podwyżek Wójt Gminy Szumowo zaproponował inne rozwiązania organizacyjne i cenowe.
Podwyżka jest nieunikniona ze względu na wzrost tzw. ,,opłaty ekologicznej’’.
Wójt Gminy Szumowo wystąpił z propozycją, aby gospodarkę odpadami na terenie Gminy przejął ,,Zakład Gospodarki Komunalnej” Sp.z o.o. w Szumowie. Wówczas kontrola nad systemem zbiórki byłaby większa ze względu na to, że Gmina jest właścicielem spółki.
Spółka mogłaby prowadzić zbiórkę odpadów komunalnych praktycznie ,,po kosztach’’ lub z minimalnym zyskiem. W związku z tym, że umowa z dotychczasową firmą kończy się 31.12.2018r., czas na rozwiązania jest bardzo krótki.
Przejęcie gospodarki odpadami przez ZGK Sp.z o.o. Szumowo to nie jedyne rozwiązanie.
Wójt zaproponował Radnym dofinansowanie spółki na zakup samochodu i zakup koszy na śmieci dla mieszkańców Gminy (dotychczas kosze były własnością firmy obsługującej Gminę).
Po 6 miesiącach według obecnych kalkulacji nastąpiłaby zmiana stawek za śmieci.
Wójt zaproponował następujące rozwiązania:

Prognoza opłat za śmieci od lipca 2019r.

 

Selekcja

Zmieszane

Gosp. 1 os.

12

25

Gosp. 2-3 os.

28

40

Gosp. 4-5 os.

33

55

 

Biorąc pod uwagę, że żaden system rozliczeń nie do końca będzie ,,sprawiedliwy’’ takie rozstrzygnięcia problemu wydają się być najlepsze.
Proponowane rozwiązania wywołały ożywioną dyskusję. Wszyscy byli zgodni co do jednego, że należy podjąć takie działania by podwyżka była jak najmniej odczuwalna dla mieszkańców.
W proponowanych rozwiązaniach gospodarstwa jednoosobowe i 2-3 osobowe mogłyby liczyć nawet na obniżkę kosztów. Wzrost cen nastąpiłby dla rodzin 4 i więcej osobowych.
Wprowadzenie takich rozwiązań wiązałoby się z utrudnieniami w pierwszych dniach stycznia, gdyż ZGK nie byłby w stanie dostarczyć dla wszystkich mieszkańców koszy na śmieci. Zbiórka odbyłaby się do dostarczonych worków.
Gmina Szumowo jest jedyną gminą w powiecie zambrowskim, która może pozwolić sobie na takie rozwiązania, gdyż jest właścicielem spółki komunalnej.
Dzięki temu, że spółka obsługuje wodociągi w Gminie Szumowo cena wody jest niższa niż w sąsiednich gminach. W stosunku do Gminy Zambrów woda jest tańsza o 1 zł., czyli blisko 30%.
Należy przypomnieć, że takie rozwiązania planowane były przez Wójta Gminy, lecz dopiero wówczas, gdy powstanie oczyszczalnia ścieków w Szumowie.
Drastyczny wzrost cen spowodował przyśpieszenie prac nad tym problemem.
Najbliższe dni pokażą jakie zapadną decyzje. Prace nad tematem trwają.