Na podstawie art. 35 ust. 1oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. Nr 2204, poz. 651 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XVII/77/08 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub zbycia oraz uchwały nr VI/2015 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


Wykaz podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo bip.szumowo.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.

Wójt Gminy Szumowo
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w najem na okres do lat 3 w 2019 roku.

Lp.

Opis nieruchomości /lokalu/

Działka nr

Pow. działki

Powierzchnia w m2

Nr KW

Obrę geodezyjny

Wywoławczy czynsz najmu w zł netto /miesięcznie/

Okres najmu

Przeznaczenie nieruchomości /lokalu/ i sposób jej zagospodarowania

1

Pomieszczenie biurowe

548

0,0547

14

16204/6

Szumowo

84,00

1 rok

biuro

2

Budynek usługowy

372

0,0425

51

16073/8

Szumowo

306,00

1 rok

sklep

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szumowo w dniu 14 grudnia 2018 roku na okres 21 dni

Wójt
Jarosław Cukierman