Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej.

Oferty należy składać do 4 stycznia 2018 r.do godz 15:30 pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście w Urzędzie Gminy Szumowo pk. nr 7 lub 8

Szczegóły na stronie: http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=4585