Mając na uwadze bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy oraz zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej. Poprawie bezpieczeństwa pracy służy Ogólnokrajowy Konkurs ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’ to już XVII edycja Konkursu, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

 

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i osoby ubezpieczone w KRUS. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w najbliższej Placówce Terenowej KRUS do dnia 29 marca 2019 roku.

Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Za przebieg poszczególnych etapów odpowiedzialne są komisje konkursowe.
Etap regionalny trwa od dnia zgłoszenia do 20 maja 2019 roku, etap wojewódzki trwa do 21 czerwca 2019 roku i uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych. Centralna Komisja Konkursowa w lipcu 2019 roku przeprowadza wizytację 16 gospodarstw, czyli zwycięzców etapów wojewódzkich i wyłania laureata -właściciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Miejsce i termin podsumowania Konkursu określa Centralna Komisja Konkursowa.

Do zdobycia są atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.
Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.
W załączniku: regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym, który można uzyskać także w Placówkach Terenowych KRUS.

Załączniki:

Regulamin Konkursu 

Ulotka Konkurs BGR