zdjęcie z zebrania sprawozdawczego OSPW spotkaniu uczestniczyli członkowie OSP w Szumowie, a także zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe gminne i powiatowe w tym: Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie bryg. mgr inż. Maciej Krajewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski, dowódca JRG w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, Komendant Gminny Waldemar Jankowski, Wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Krajewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, druh a zarazem Ks. kan. dr Sławomir GRODECKI, Prezes BS w Szumowie Edward Lipiński.

Na wstępie spotkania uczczono minutą ciszy pamięć śp. dh Krzysztofa Kurpiewskiego oraz Bolesława Głębockiego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie. Następnie Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Szumowie Robert Rosiak wyświetlił prezentację podsumowującą działalność jednostki z roku ubiegłego, zarówno bojową, a także działalność społeczno-kulturową. Pokrótce omówił akcje, w których jednostka brała udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednostka OSP w Szumowie brała udział w 57 akcjach i wyjazdach w tym w 26 miejscowych zagrożeniach. W tym miejscu warto wspomnieć, że w ubiegłym roku było ich 43.
OSP Szumowo uczestniczyła również w ćwiczeniach, zawodach sportowo-pożarniczych oraz uroczystościach gminnych. 
Prezentacja zawierała również wyposażenie jakim dysponuje OSP Szumowo, jakie pozyskała w minionym roku oraz plan działalności na 2019 rok. Ogólnie cały miniony rok został podsumowany przez członków OSP w Szumowie jako bardzo pracowity. 
Nazwiska druhów biorących udział w akcjach ratowniczych:
Liżewski Albert, Pieciak Ireneusz, Chojnowski Konrad, Polak Jarosław, Gwardiak Piotr, Radziejewski Damian, Radziejewski Krzysztof, Banasik Adrian, Gwardiak Paweł, Żochowski Michał, Modzelewski Karol, Rosiak Robert Maciej, Werpachowski Marek, Daniłowski Paweł, Głębocki Tomasz, Chojnowski Andrzej, Wyszomirski Krzysztof, Bączyk Damian, Polak Maciej.
Na chwilę obecną jednostka OSP w Szumowie liczy 118 druhów w tym: zwyczajnych 102, 16 członków MDP oraz 22 kobiety.
Przy okazji warto się "pochwalić". Nasza jednostka OSP otrzymała m.in. orlenowskie karty rabatowe dla Straży Pożarnych. Przeznaczone są one dla strażaków OSP Szumowo, którzy posiadają uprawnienia do wyjazdów na akcje ratownicze. Karta uprawnia do rabatu w wysokości 8 gr na litrze każdego rodzaju paliwa (benzyna, olej napędowy lub gaz) tankowanego na stacji ORLEN lub Bliska. 
Przy okazji spotkania sprawozdawczego druh Marek Werpachowski a zarazem Ratownik Medyczny zaprezentował działanie pozyskanego dla jednostki OSP w Szumowie zewnętrznego defibrylatora AED iPAD. Urządzenie analizuje rytm pracy serca osoby poszkodowanej i "podejmuje decyzję" o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby bez wykształcenia medycznego.
Po zakończonym zebraniu strażacy oraz zaproszeni goście udali się na przygotowany poczęstunek.
Zarząd OSP w Szumowie oraz wszyscy członkowie pragną wyrazić podziękowanie wszystkim za pomoc, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i koordynacji jednostki OSP w Szumowie w tym władzom samorządowym i sponsorom, "Bogu na chwałę ludziom na ratunek".

Krótka fotorelacja