W związku z wydaną w dniu 14 lutego 2019 roku przez Wojewodę Podlaskiego decyzją znak AB-IV.747.2.1.2019. NK o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska-Litwa) informuję, że właściciele nieruchomości objętych planowaną inwestycją mogą zapoznać się z kopiami załączników graficznych do ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo przy ul. 1 Maja 50, pokój nr 2 w godzinach urzędowania tj. 7:30 – 15:30.