Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zambrowie zaprasza na szkolenie pt. „Zapobieganie i zwalczanie ASF z uwzględnieniem zasad bioasekuracji oraz bezpieczeństwa żywności”, które odbędzie się 18.03.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w remizie OSP w Srebrnej.