Serdecznie zapraszamy seniorów – mieszkańców gminy Szumowo do udziału w inicjatywie edukacyjnej pt. Pomagać można w każdym wieku – wolontariat dla seniora, która odbędzie się w dn. 10 - 11 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

 Tematyka zajęć teoretycznych oraz praktycznych obejmować będzie m.in.: promowanie idei wolontariatu, kreowanie postaw lokalnych liderów, kształtowanie postaw pro-obywatelskich.

Zajęcia skierowane są do osób dorosłych.
Odbędą się pogadanki z zakresu wolontariatu, kształtowania postaw obywatelskich, zachęcania do bezinteresownej pomocy innym.
Uczestnicy pogłębią wiedzę nt. wolontariatu dla seniora – jak zostać wolontariuszem, jakie są formy wolontariatu, co daje pomaganie innym.
Ponadto odbędą się warsztaty przygotowania ozdób i dekoracji wielkanocnych. Wykonane prace trafią do samotnych seniorów z gminy.
Wsparcia w tym zakresie udzieli Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie.

Osoby zainteresowane powinny w terminie od 1 do 8 kwietnia 2019 r. złożyć formularz zgłoszeniowy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szumowie ul. 1 maja 50 w pokoju nr 1 w godz. pracy urzędu.
Zapewniamy salę szkoleniową, prowadzącego zajęcia,
materiały warsztatowe i poczęstunek.

UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział jest całkowicie bezpłatny.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szumowie


Dokumenty do pobrania: 
Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika