Na podstawie art. 35 ust. 1oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. Nr 2204, poz. 651 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XVII/77/08 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub zbycia oraz uchwały nr VI/2015 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo bip.szumowo.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.

Wójt Gminy Szumowo
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w najem na okres do lat 3 w 2019 roku.

- Opis nieruchomości /lokalu: Pomieszczenie mieszkalne
- Działka nr 395/4
- Pow. działki: 0,4025
- Powierzchnia w m2: 55
- Nr KW: 16204/6
- Obrę geodezyjny: Szumowo
- Wywoławczy czynsz najmu w zł netto /miesięcznie: 302,00
- Okres najmu: 3 lata
- Przeznaczenie nieruchomości /lokalu/ i sposób jej zagospodarowania: Mieszkanie socjalne

 

 Wójt

Jarosław Cukierman