Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020.
Do 31 maja br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.
W związku z przedłużonym terminem dopłat, w urzędzie gminy rolnicy w dalszym ciągu mogą uzyskać pomoc w wypełnieniu eWnioskPlus (Wniosek o dopłaty obszarowe przez Internet).