Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza do składania ofert cenowych na ochronę imprezy masowej, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej.
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, że organizuje imprezę „Dożynki w Szumowie" w dn.31.08.2019r.
W związku z powyższym przyjmujemy oferty na ochronę imprezy masowej, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

W załączeniu:

1.Formularz oferty 

2.Zaproszenie i tryb udzielenia zaproszenia na ochronę imprezy masowej 

3.Zaproszenie i tryb udzielenia zaproszenia dot. sceny 

4.Rider techniczny