Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani Aleksandra Hadzik przesyła list do rolników i dzieci z apelem o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji oraz zachęcić rolników do udziału w działaniach prewencyjnych Kasy, a dzieci – do korzystania z kursu e-learningowego ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy’’.