Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r
Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczych znajduje się w Urzędzie Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50.
Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów i dokonuje ich rejestracji najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 15:00.
Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej 50 (pięćdziesięcioma) podpisami osób, które posiadają prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie lub pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia (jeśli dokonuje go osoba upoważniona przez kandydata), oświadczenie kandydata o niekaralności, zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych oraz w przypadku osoby prawnej dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby.
Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania tj. podatników podatku rolnego do wzięcia udziału w wyborach!
WYBORCO – sprawdź czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania. Spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w dniach od 8 do 26 lipca 2019 r. w godz. 7:30-15:30 w lokalu samorządu terytorialnego (Urząd Gminy, Miasta).

Informacja o zarządzonych wyborach.

Informacja o składzie Komisji Okręgowej w Szumowie utworzonej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Izb Roliczych.

Informacja