W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej również rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych. Natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalność gospodarcza, zobowiązani są dodatkowo do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na odbiór odpadów powstających na skutek tej działalności. Dotyczy to również działalności rolniczej.

Przedsiębiorca odbierający odpady w ramach systemu gminnego odbiera zatem odpady z gospodarstw rolnych w zakresie normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego – tak jak z innych nieruchomości zamieszkałych. Natomiast odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnik musi mieć odrębną umowę z uprawnionym podmiotem. Umowy można zawierać z ZGK Sp. z o.o. lub inną firmą zajmującą się odbieraniem tego typu odpadów. W załączniku cennik ZGK Sp. z o.o. Szumowo.

Cennik wywozu odpadów dla podmiotów gospodarczych, firm i instytucji
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 18-305 Szumowo

Ceny za jednorazowy wywóz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w Gminie Szumowo:
• Pojemnik 120 l: 11,34 zł brutto
• Pojemnik 240 l: 20,52 zł brutto
• Pojemnik 700 l: 54,00 zł brutto
• Pojemnik 1100 l: 64,80 zł brutto.
Ceny za jednorazowy wywóz w miesiącu na zgłoszenie telefoniczne:
• Pojemnik 120 l: 11,88 zł brutto
• Pojemnik 240 l: 22,00 zł brutto
• Pojemnik 700 l: 64,15 zł brutto
• Pojemnik 1100 l: 100,82 zł brutto.