Urząd Gminy Szumowo poszukuje pracownika biurowego na stanowisko pomocnicze ds. budownictwa

Zakres zadań:
pomoc przy prowadzeniu zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy;
współpraca przy udzielaniu zamówień publicznych.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, inżynieria środowiska. Mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku oraz ogólna wiedza z zakresu prawa budowlanego, ustawy o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.

Prosimy o kontakt osobisty po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Tel. 086 4768011 lub 086 4768012