Dnia 26 czerwca rozpoczął się kolejny kurs dla Seniorów ,,Cyfrowy Senior’’ w miejscowości Łętownica. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się z udziałem Dyrektora Łomżyńskiej Rady FSNT NOT Panem Piotrem Grabani, Trenerem Panem Radosławem Cichockim, Wójtem Gminy Szumowo Panem Jarosławem Cukiermanem, Sekretarzem Gminy Panią Hanną Szabłowską oraz z grupą seniorów z Gminy Szumowa.

Program ma pomóc osobom powyżej 65 roku życia zdobyć dodatkowe kompetencje w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu.
Zajęcia odbywają się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Łętownicy. Podobnie jak na zajęciach w Pęchratce Polskiej, program szkolenia obejmuje min. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po internecie, korzystania z Facebooka , YouTuba oraz e-usług w administracji i w bankowości. Kurs odbywa się przez 15 spotkań po 4 godziny szkoleń oraz 3 spotkań po 4 godziny animacji, podczas których uczestnicy przygotowują merytorycznie i graficznie w formie prezentacji wybrane przez siebie projekty cyfrowe.
Program ,,Cyfrowy Senior’’ cieszy się dużą popularnością wśród starszych mieszkańców naszej gminy, dlatego mamy nadzieję na dalszą kontynuację takich kursów.