29-30 czerwca w Szepietowie na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. Blisko 400 wystawców zwierząt oraz producentów sprzętu rolniczego zaprezentowało swoją ofertę.

O tytuł championów i superchampionów walczyło ok. tysiąc zwierząt. Można było zobaczyć piękne okazy bydła mlecznego i mięsnego, konie, owce, kozy, drób i króliki.
Komisja oceniająca zwierzęta przyznała tytuł superchampiona krowom o imionach Saga należąca do hodowcy Pana Adama Pietruszyńskiego oraz Maga należąca do Pana Pawła Kuleszy.
Z Gminy Szumowo udział w wystawie wzięli Pani Justyna Jabłecka z Ostrożnego oraz biorący po raz pierwszy udział w wystawie Pan Łukasz Kraska z Kalinowa, którego zwierzęta zdobyły tytuł championa oraz wicechampiona.
Wystawcom z naszej gminy osobiście pogratulował Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman wręczając im bon o wartości 1000zł.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.