Dnia 12.07.2019 r. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman podpisał porozumienie z lokalnymi przedsiębiorcami w sprawie budowy ,,łącznika’’ ul. Kpt. A.Kozłowskiego z wiaduktem na drodze S8 w kierunku Białegostoku.

 

Zakres prac obejmować będzie przebudowę 464 mb ul. Kpt. A.Kozłowskiego i budowę 406 mb łącznika z wiaduktem. Planowana szerokość jezdni wynosi 7 m, przy której zaprojektowany jest również chodnik o szerokości 1,5 m oraz ścieżka rowerowa. Budowa drogi obejmuje także prace związane z przebudową wodociągów, linii energetycznej oraz budowę nowego oświetlenia przydrożnego.
Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. zadeklarował dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł i przekazuje nieodpłatnie grunty pod budowę. Firma ,,ROLBUD’’ wnosi wkład finansowy w wysokości 200 000 zł i również nieodpłatnie przekazuje grunty pod budowę łącznika. Urząd Gminy Szumowo deklaruje wkład własny w wysokości 800 000 zł oraz podejmuje się przeprowadzenia całego procesu realizacji.
W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę robót drogowych.
Jest to długo oczekiwana inwestycja, która wyeliminuje ruch samochodów ciężarowych z ul. Kpt. A.Kozłowskiego, Cmentarnej i z centrum Szumowa oraz przywróci bezpieczeństwo na drogach.