Dnia 23.07.2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. ,,Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne’’ realizowanej w ramach ,,Funduszu Dróg Samorządowych’’.

 

Pierwszy etap przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne to odcinek o długości 3700 mb. Planowana szerokość jezdni asfaltowej wynosić będzie 5 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 1,0 m. Budowa drogi obejmuje także odwodnienie całego odcinka poprzez podczyszczanie i zapewnianie pełnej drożności rowów przydrożnych.
Całość inwestycji określa się na kwotę 3 560 599, 44 zł z czego 1 664 125,05 zł stanowi dofinansowanie.
Dobrą informacją dla mieszkańców Gminy Szumowo jest fakt, że drugi etap budowy tej drogi o długości 2069 mb. znajduje się na 83 miejscu na liście rankingowej o dofinansowanie. W planach rozbudowy drogi projekt zakłada wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową o ruchu okrężnym typu ,,małe rondo’’ o średnicy 12 m, co znacznie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu. Nieznana jest niestety na chwilę obecną wielkość dofinansowania.