W dniu 24 lipca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w 7 okresie raportowania stwierdził zagrożenie suszą rolniczą teren Gminy Szumowo. Suszą objęte są gleby klasy V i VI. Wnioski o oszacowanie szkody można składać w Urzędzie Gminy Szumowo pokój nr 4. Telefon do kontaktu 86 476 80 11 lub 86 476 80 12 wew. 26 Szacowane będą tylko uprawy w których nie dokonano zbioru.

Wniosek producenta rolnego

Obliczanie stanow zwierząt