Do użytku została oddana długo oczekiwana Stacja Uzdatniania Wody w Srebrnym Borku, jest to jedna z najnowocześniejszych stacji w województwie podlaskim. Wykonawcą tej inwestycji była firma Aqua Seen z siedzibą w Warszawie.

 

Praca realizowana była od stycznia 2018 r. a zadaniem wykonawcy było zrealizowanie inwestycji w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj’’. W trakcie realizacji budowy zakupiona została działka pod budowę trzeciej studni, część tej działki przeznaczona będzie w przyszłości na plac zabaw dla dzieci.
Projekt obejmował przebudowę infrastruktury i technologii uzdatniania wody, czyli wbudowaniu nowego ujęcia wód podziemnych i montażu urządzeń.
Inwestycja została zrealizowana ze środków EU w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii’’, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 4 056 540 zł brutto z czego 1 631 440 zł brutto stanowiło dofinansowanie.
Konieczność i słuszność budowy stacji uzdatniania wody potwierdzają zarówno względy zdrowotne jak i ekonomiczne. Dzięki tej inwestycji do mieszkańców Srebrny Borek, Ostrożne, Krajewo Budziły, Łętownica, Żabikowo Rządowe, Kalinowo i Srebrna popłynęła wysokiej jakości woda, a dzięki najnowszej technologii możliwe jest podłączenie innych miejscowości, stacja jest całkowicie zautomatyzowana.

Stacja Uzdatniania Wody przed remontem. 

 
Stacja Uzdatniania Wody po remoncie.