Wójt Gminy Szumowo oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej mają zaszczyt zaprosić na Uroczystość upamiętnienia 99 rocznicy walk 201 Ochotniczego Pułku Piechoty o wolność ziemi szumowskiej i całej Ojczyzny w dniu 4 sierpnia 2019 r. (niedziela) w terenach rekreacyjnych przy ,,Mini skansenie'' w Szumowie.Porządek Uroczystości:
11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny i żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty w Kościele pw.NMP Częstochowskiej w Szumowie (oprawa Mszy Świętej Orkiestra Dęta OSP w Szumowie).
12:10 Przejście na cmentarz pod pomnik poległych w 1920 r. Odegranie Hymnu Państwowego. Modlitwa w intencji obrońców Ojczyzny. Złożenie wiązanek. Odśpiewanie pieśni ,,Pierwsza brygada''.
12:40 Przemarsz na teren ,,skansenu'' - przemówienia okolicznościowe, wręczenie medali ,,Anioł Pamięci'', część artystyczna w wykonaniu harcerzy, widowisko historyczne (rekonstrukcja bitwy 201 OPP z bolszewicką nawałnicą).

Poczęstunek dla wszystkich (tradycyjnie grochówka).