Dnia 31.07.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się uroczyste wręczenie czeków na dofinansowanie termomodernizacji szkół i budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego i członka Zarządu Województwa Podlaskiego Pani Wiesławy Burnos otrzymał dwa czeki na łączną kwotę 1 188 307,22 zł., które będą przeznaczone na realizację projektów pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej oraz komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej” oraz pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowo-warsztatowego w Szumowie”.
W ramach dofinansowania zostaną zmodernizowane trzy budynki na terenie gminy Szumowo. Kwota 787 702,67 zł zostanie przeznaczona na poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz komunalnego budynku mieszkalnego. Całkowity koszt inwestycji określa się na kwotę 926 709, 05 zł. Natomiast kwota 400 604,55 zł zostanie przeznaczona na budynek warsztatowo-biurowy zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 5 w Szumowie, który służyć będzie spółce komunalnej. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 656 750,72 zł.
Projekty obejmują głęboką modernizację energetyczną budynków m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych kondygnacji nadziemnych, stropodachów, wymianę drzwi i okien, modernizację ciepłych wód użytkowych, oświetlenia na energooszczędne, założenie instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę podgrzewaczy elektrycznych.
Dofinansowane inwestycje służą ochronie środowiska i mają na celu zredukowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.