zdjęcie z uroczystości4 sierpnia 2019 roku w Szumowie odbyły się uroczystości upamiętniające 99 rocznicę walk 201 Ochotniczego Pułku Piechoty o wolność ziemi szumowskiej.
Uroczystości zorganizowane zostały przez Wójta Gminy Szumowo oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej. Rozpoczęły się one mszą świętą w intencji Ojczyzny i żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty w kościele pw. NMP Częstochowskiej w intencji Ojczyzny.

We mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych w tym m.in. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bernadetta Krynicka, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Jacek Murawski a także przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, harcerzy i osoby, które tamte tragiczne wydarzenia związały z Gminą Szumowo, w tym Monika Beyer – wnuczka Williama Beyera pochowanego na szumowskim cmentarzu i o. Konrad Matys- wnuk uczestnika wojny z 1920r.

Po mszy św. uczestnicy przeszli na cmentarz szumowski. Tam na chwilę zatrzymali się pod grobem Williama Beyera, gdzie Monika Beyer oraz Wojt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman złożyli kwiaty. Następnie odbyła się część oficjalna pod pomnikiem żołnierzy poległych w 1920 r., gdzie odegrany został Hymn Państwowy, zmówiona modlitwa w intencji obrońców Ojczyzny oraz złożono wiązanki kwiatów i odśpiewano pieśni „Pierwsza brygada”. Pod pomnikiem głos zabrali m.in. Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Bernadetta Krynicka, z-ca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Radny Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski.

Ostatnia cześć uroczystości odbyła się na terenie „mini skansenu”, gdzie odbyła się, część artystyczna w wykonaniu harcerzy oraz widowisko historyczne – rekonstrukcja bitwy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty z bolszewicką nawałnicą. W inscenizacji brały udział grupy z Łomży, Mątwicy, Grabowa, Stowarzyszenia im.71 Pułku Piechoty z Zarąb Kościelnych oraz Szumowa, a także wolontariusze.

W czasie uroczystości na terenie ,,mini skansenu” wręczone zostały także Medale „Anioł Pamięci” im. Williama Beyera. Otrzymały je następujące osoby: ks. por. Antoni Humeniuk (pośmiertnie), o. Konrad Matys, ks. Stanisław Rudziński, Krzysztof Mika, Marek Głowacki, Szymon Reszewicz, Marek Kopania, Maciej Wyczółkowski, Andrzej Gwardiak, Przemysław Litwin, Szczepan Skonieczny i Rafał Beda. Medale zostały wręczone za czynny udział w upamiętnieniu żołnierzy 201. Ochotniczego Pułku Piechoty.

Odznaczenie – Medal „Anioł Pamięci” im. Williama Beyera został ustanowiony przez Monikę Beyer wnuczkę Williama Beyera poległego w bitwie z bolszewikami pod Paprocią i Pęchratką. W tym celu Monika Beyer powołała kapitułę wyróżnienia w skład której weszły następujące osoby: Dariusz Szymanowski, Monika Beyer, Jarosław Cukierman, Michał Rutkowski, Hanna Szabłowska, Józef Głębocki i Piotr Karsznia. Przewodniczącym kapituły został Dariusz Szymanowski.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tak przepięknej uroczystości.