W dniu 10 sierpnia br. przed remizą strażacką w Srebrnej miało miejsce uroczyste przekazanie używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka wzbogaciła się o średni samochód bojowy marki STAR z 2003 r. oznaczony symbolami GBA 2/16/18, który do tej pory służył przez wiele lat w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Otwarcia uroczystości i powitania gości dokonał Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman. W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie Pan Marek Adam Komorowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Pan Stanisław Rykaczewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie mł bryg. Adam Wysmułek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Kołaki Kościelne Pan Adam Łubnicki, Prezes Oddziału Gminnego OSP Szumowo Pan Robert Rosiak, ks. proboszcz Sławomir Grodecki, ks. wikariusz Marek Ulatowski, Prezesi i Strażacy Jednostek OSP z terenu Gminy Szumowo.
Akt przekazania samochodu strażackiego odczytał Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. Adam Wysmułek. Symbolicznego przekazania kluczy oraz dokumentów samochodu dokonali Wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny PSP w Zambrowie gen. bryg. Leszek Suski i Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Sobolewski. Następnie auto poświęcone zostało przez proboszcza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie ks. Sławomira Grodeckiego.
Dzięki pomocy Wiceministra Spraw Wewnętrznych Pana Jarosława Zielińskiego w Gminie Szumowo zostanie także zakupiony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy to kolejny krok, aby w naszej gminie było bezpieczniej.