31 sierpnia 2019 r. odbędą się Dożynki Gminne w Szumowie. Już dziś serdecznie zapraszamy, aby wspólnie dziękować za zebrane plony podczas sierpniowego biesiadowania na terenach ,,mini skansenu’’ przy ulicy Wyzwolenia w Szumowie. W ramach organizowanych dożynek ogłaszamy konkurs na :

- ,,Najciekawsze Stoisko Dożynkowe’’
- ,,Najlepszą Potrawę Lokalną’’
-,,Wiersz lub fraszka o Gminie Szumowo’’

do uczestnictwa w konkursach zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Natomiast dla wszystkich uczestników imprezy przygotowany został ,,Konkurs wiedzy o Gminie Szumowo’’.
Serdecznie zapraszamy!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminami uczestnictwa w w/w konkursach, które są dostępne poniżej.

Najlepsza Potrawa Lokalna:
-Regulamin,
-Karta zgłoszenia,
-Zgoda na utrwalenie wizerunku,
-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Najciekawsze Stoisko Dożynkowe 2019:
-Regulamin,
-Karta zgłoszenia,

Wiersz lub fraszka o Gminie Szumowo:
-Regulamin,
-Karta zgłoszenia,
-Zgoda na utrwalenie wizerunku,
-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs wiedzy o gminie:
W czasie przerw miedzy występami poszczególnych zespołów, prowadzący będzie ze sceny zadawał pytania dotyczące Gminy Szumowo. Pytania kierowane będą do wszystkich uczestników imprezy. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma drobny upominek.